alt

Chủ tịch Agribank Trịnh Ngọc Khánh nghỉ hưu từ 01/11, NHNN giao người mới phụ trách Hội đồng Thành viên là ông Phạm Hoàng Đức.

  Thứ Fri, 01/11/2019

, NHNN giao người mới phụ trách Hội đồng Thành viên là ông Phạm Hoàng Đức.

Ngày 31/10/2019, tại trụ sở chính Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giao nhiệm vụ điều hành hoạt động HĐTV Agribank đối với ông Phạm Hoàng Đức- Thành viên HĐTV từ ngày 01/11/2019.

Theo đó, ông Phạm Hoàng Đức, thành viên HĐTV được NHNN giao nhiệm vụ điều hành HĐTV Agribank kể từ ngày 01/11/2019, thời điểm ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐTV bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ.

Là ngân hàng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Agribank hiện có quy mô lớn nhất về tài sản, hệ thống mạng lưới và khách hàng, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Agribank cho biết, trong thời kỳ tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013- 2015), Agribank đã cơ bản hoàn thành toàn diện các mục tiêu theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, hiện đang quyết liệt triển khai tái cơ cấu giai đoạn 2 gắn với cổ phần hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2017, Agribank đạt lợi nhuận trước thuế 5.018 tỷ đồng, năm 2018 đạt 7.552 tỷ đồng, phấn đấu năm 2019 sẽ đạt 11.000 tỷ đồng, tăng trưởng 45,7% so với năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng này đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9.700 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong hệ thống sau Vietcombank.

Viết bình luận của bạn:
zalo